MULTI Sicher beton polifunkcyjny

Beton Polifunkcyjny B20 służy do wykonywania drobnych prac betoniarskich i naprawczych elementów małej architektury. Idealnie sprawdzi się do wykonywania podkładów podłogowych rozdzielnych o grubości 35-80 mm i podkładach związanych z podłożem o grubości warstwy 25 – 80 mm.